Dansen

Dansen i Escarramán:

Dansene i forestillingen er et ny-koreograferet danseudtryk, der anvender visse teknikker hentet fra den nutidige flamencotradition, samt fra andre dansediscipliner som stiliseret barokdans. På hvilken måde flamencodansen (som vi kender den i dag) er forbundet med 1600 og 1700-tallets populære danse er under stadig diskussion. Men at der er en forbindelse, står klart!
Der findes ingen nedskrevet danse-koreografi fra perioden, men til gengæld mange øjenvidne-skildringer af de populære dansefester, hvor dansen er beskrevet med udtryk som: energisk, voldsom, sensuel, uanstændig, rytmisk, etc.

Energisk danseudtryk

Dansekoreografien i Escarramán er altså ikke et forsøg på en historisk genskabelse af 1600 og 1700-tallets danse, men er snarere et nutidigt energisk danseudtryk, æstetisk tilpasset den historiske kontekst hvori historien foregår, og skabt udfra et indgående kendskab til stilistiske elementer i såvel den historiske dans som flamencodansen.